Tour & taste

 • 19 July 2018

  17:30h - 19:00h

  Tour and taste

  Mas Vida | 15 €

 • 21 July 2018

  12:00h - 13:30h

  Tour and wine tasting

  Mas Vida | 15€

 • 26 July 2018

  17:30h - 19:00h

  Visit and wine tasting

  Mas Vida | 15€

 • 28 July 2018

  12:00h - 13:30h

  Tour and wine tasting

  Mas Vida | 15€

 • 2 August 2018

  17:30h - 19:00h

  Tour & taste

  Mas Vida | 15€

 • 4 August 2018

  12:00h - 13:30h

  Tour & taste

  Mas Vida | 15€